Wizyta przedstawicieli niemieckiego klastra Composites United e.V. w PKTK

23 i 24 lutego 2022 roku mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli niemieckiego klastra Composites United e.V. w Krakowie i Czechowicach-Dziedzicach. Klaster Composites United e.V. był reprezentowany przez Pana Dr. Gunnar Merz (CEO Composites United e.V.) oraz Martina Kretschmann

Pierwsze spotkanie odbyło się w siedzibie firmy EC Engineering (członka klastra) w obecności Pana Prof. Tadeusza Uhla, Dr. Andrzeja Czulaka, Jacka Sykulskiego oraz Marty Czulak.

O lewej Prof. Tadeusz Uhl, Dr. Gunnar Merz Martin Kretschmann Dr. Andrzej Czulak, Marta Czulak.

Goście przedstawili zakres działalności klastra oraz strategię rozwoju, opracowaną z niemieckim ministerstwem, w której współpraca z organizacjami w Polsce w dziedzinie rozwoju materiałów kompozytowych wspierających aspekty ekologiczne jest jednym z najważniejszych jej aspektów.

Po przedstawieniu aktywności Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych rozmowy dotyczyły zakresu przyszłej współpracy pomiędzy naszymi klastrami.

Proponowane kolejne działania to:

  • Podpisanie Listu intencyjnego pomiędzy organizacjami
  • Organizacja wspólnych imprez dla branży materiałów kompozytowych (Polsko-niemieckie wirtualne targi, Wspólne warsztaty, Zaproszenie przedstawicieli CU na spotkanie klastra PKTK, Wspólne stoisko + wspólny panel ekspercki na targach Kompozyt-Expo Kraków, Wizyta członków PKTK na LightCon Hanowerze)
  • Częste spotkania online pomiędzy klastrami pozwalające kreować wspólna politykę dotyczącą rozwoju materiałów kompozytowych i zacieśnienie współpracy
  • Wspólne projekty międzynarodowe
  • Wzajemna promocja ciekawych materiałów, produktów i technologii Wsparcie  współpracy B2B i B2C (Wizyty studyjne u partnerów klastra (bilateralne), Wsparcie prawne i językowe, Pomoc we wprowadzaniu technologii, produktów, materiałów w Polsce i w Niemczech)
  • Podpisanie ramowej umowy współpracy

O lewej Dr Andrzej Czulak, Dr. Gunnar Merz, Martin Kretschmann, Bartłomiej Płonka Dr Aleksandra Bogdan-Włodek

W drugim dniu wizyty goście wraz z przedstawicielami PKTK odwiedzili Śląskie Centrum Naukowo Technologiczne Przemysłu Lotniczego, w którym odbyło się spotkanie z Panem Bartłomiejem Płonka (Prezes ŚCNTPL), z Panią Dr Aleksandrą Bogdan-Włodek (kierownik laboratorium ŚCNTPL) oraz z Panem Dr. Bartłomiejem Bereską (Prezesem Noma Resins Sp. z o. o.). Oprócz przedstawienia możliwości technicznych i badawczych obu firm rozmawialiśmy o możliwościach współpracy oraz wspólnego wykorzystania posiadanych przez klastry zasobów.

O lewej Dr Bartłomiej Bereska, Martin Kretschmann, Jacek Sykulski, Dr. Gunnar Merz
Polecane artykuły