Sprawozdanie ze Spotkania Członków i Partnerów Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych (PKTK)

Sprawozdanie ze Spotkania Członków i Partnerów Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych (PKTK).

21.11.2019-Zawiercie

10:00 Początek obrad

Powitanie gości – Lider Klastra dr inż. Andrzej Czulak.

Przedstawienie członków Klastra obecnych na spotkaniu.

Prezentacja działalności PKTK oraz dyskusja.

* Jakie cele zostały osiągnięte

* Nad czym w tym momencie pracujemy

* Wspólne metody opracowania wzajemnego wsparcia

* Omówienie problemów i przyszłych celów

* Propozycje następnych kroków;

* plany na przyszłość

11:45 -12:00 Przerwa kawowa

12:00 -14:00 Szkolenia prowadzone przez firmy Cebrio oraz IR Consulting

Programy operacyjne krajowe:
Omówienie możliwości finansowania dotacyjnego na poziomie krajowym:

POIR 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „szybka ścieżka”
POIR 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „szybka ścieżka-tworzywa sztuczne”
POIR 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne
POIR 2.3.2. Bony na innowacje
Omówienie możliwości finansowania preferencyjnym kapitałem zwrotnym:
ENERIA Plus
Białe certyfikaty
Programy operacyjne regionalne:
*Innowacje MŚP – konkurs dla Województwa Śląskiego

* Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach– konkurs dla Województwa Śląskiego

14:00 -15:00 Przerwa na lunch

15:00-17:00 Spotkania B2B/ Posiedzenie Rady Klastra

17:00 Uroczyste wręczenie podziękowań Parterom za aktywną współpracę w ramach Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych.

Podziękowania otrzymały te podmioty, które w ubiegłym roku czynnie brały udział we wspólnych wydarzeniach współorganizowanych przez PKTK (wspólne stoiska na targach, udział w warsztatach, współorganizacja spotkań członków klastra itd.)

Firmy, które otrzymały podziękowania:

CIECH Sarzyna S. A.

Instytut Badań I Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o o

Tech Solutions Henryk Świtowski

Lot Aircraft Maintenance Services Sp. zo o

Cebrio Grzegorz Pelczar

New Era Materials Sp. z o o

Politechnika Warszawska

Politechnika Śląska

Politechnika Wrocławska

Linetech Aircraft Maintenance S.A.

Śląskie Centrum Naukowo Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o o

CAMDivision Sp z o o

Zadania do zrealizowania:

a) rozbudowanie strony kompozyty.net z wydzieleniem strefy dotyczącej wymiany informacji pomiędzy członkami

b) umieszczanie przez członków i partnerów PKTK artykułów w czasopiśmie Lightweight.pl

c)organizacja konkursu dla studentów uczelni partnerskich na najlepszą pracę dyplomową w tematyce materiałów kompozytowych

d) rozesłanie kartek świątecznych dla partnerów strategicznych

e) poprawa komunikacji związana z informowaniem członków PKTK o otrzymanych zaproszeniach szkolenia, targi itp.

f) opracowanie nowego aktualnego katalogu członków PKTK

g) przypomnienie o idei Wirtualnego Laboratorium oraz platformy zakupowo sprzedażowej

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękuję za obecność, za konstruktywne dyskusje oraz za kolejne pomysły, które razem będziemy wdrażać!

Cieszę się, że ponad 80 osób uczestniczyło w tym wydarzeniu.

Poniżej krótka fotorelacja z tego wydarzenia.

Dziękuję!

Marta Czulak
PKTK
Koordynator

Polecane artykuły