Konferencja Click-Watch-Talk 2.0 – podsumowanie.

Zakończyła się kolejna edycja konferencji CLICK-WATCH-TALK w której wzięli udział specjaliści z branży materiałów kompozytowych. W sumie:

  • 20 prelegentów z Polski, Niemiec oraz Portugalii
  • 6 bloków tematycznych
  • 8 godzin prezentacji, dyskusji
  • ponad 800 uczestników zarejestrowało się na CLICK-WATCH-TALK 2.0.

Były to 2 wspaniałe dni, podczas których można było porozmawiać, na wiele różnych tematów związanych z tematem materiałów kompozytowych.

Prezentacja BTU i Fraunhofer

Dodatkowo Targi Kompozyt-Expo zorganizowały „Pokój spotkań”, gdzie można było bezpośrednio zadać pytania prezenterom i porozmawiać z ekspertami z danego obszaru.

Pokój spotkań

Podczas 2 dnia konferencji CLICK-WATCH-TALK, 25 marca miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, a mianowicie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Polskim Klasterem Technologii Kompozytowych a Portugalskim Klastrem Motoryzacyjnym Mobinov.
Polski klaster reprezentowała pani prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska, Politechnika Warszawska, Sekcja Materiałów Niemetalowych, Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN oraz pan dr inż. Andrzej Czulak, Sekcja Materiałów Niemetalowych, Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN, ze strony klastra portugalskiego naszym gościem był pan Tomás Fernandes, Mobinov.

Podpisanie umowy współpracy

Szczegółową relację przedstawimy w kolejnym numerze magazynu Lightweight.pl

Polecane artykuły